Web Sitesine İlişkin Şart ve Koşullar
 
Bu web sitesi (bunu takip eden siteyle (sitelerle) ve tüm Hizmetlerle (aşağıda tanımlanmıştır) birlikte “SOLIFE WEB SİTESİ”) SO Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret Limited Şirketi
tarafından işletilmektedir.[ (“SOLIFE,” “biz,” “bizler” ve “bizim”). Bizler, SOLIFE Web Sitesi kullanıcılarına, görsel-işitsel içerikler, resimler, metinler, veri ve diğer benzer içerik ve hizmetler yer alabilir (bu içerik ve hizmetler, hep birlikte “Hizmetler” olarak adlandırılır) dahil olmak üzere şirketimizle ve ürünlerimizle bağlantılı içerik ve hizmetlere erişme imkanı sunuyoruz. SOLIFE Web Sitesini kullanmaya başlamadan önce lütfen bu Kullanım Şartlarını
 
(“Anlaşma”) dikkatli bir şekilde okuyun. SOLIFE WEB SİTESİNİ kullanarak, bu Anlaşmanın şahsınızı bağlayacağınızı kabul etmiş olursunuz. Bu Anlaşmanın şart ve koşullarını kabul etmiyorsanız, lütfen SOLIFE WEB SİTESİNİ kullanmayın. Ayrıca, SOLIFE WEB SİTESİNİ kullanarak, bu Anlaşmayı gerçekleştirecek yasal yaşta olduğunuzu kabul edersiniz veya gereken yasal yaşta değilseniz, Anlaşmayı yapabilmek için ebeveynlerinizden veya velinizden gerekli izni almış olduğunuzu kabul edersiniz. Bu anlaşmayı yapabilmeniz için gereken kanuni yaşta değilseniz ve ebeveyninizden veya velinizden Anlaşmayı yapmaya yönelik izin almadıysanız, SOLIFE WEB SİTESİNİ kullanamazsınız.
 
Zaman zaman, tamamen kendi takdirimizle, bu Anlaşmayı, kısmen ve tamamen değiştirme ve söz konusu değişikliği size makul yollarla bildirme hakkımız saklıdır, buna, herhangi bir kısıtlama olmadan, bu Anlaşmanın yenilenen taslağının SOLIFE WEB SİTESİNDE yayınlanması da dahildir. Bu Anlaşmanın üst kısmında yer alan “Son Güncelleme Tarihi” açıklamasına bakarak anlaşmanın en son ne zaman yenilendiğini belirleyebilirsiniz. Bu anlaşmada yapılan değişiklikler yayınlandıktan sonra SOLIFE WEB SİTESİNİ kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir ancak bu Anlaşmada yapılacak esaslı değişiklikler, söz konusu esaslı değişikliği içeren Anlaşmanın bu versiyonu için geçerli "SON GÜNCELLEME" tarihinden önce sizle aramızda ortaya çıkmış iddialar veya anlaşmazlıklara ilişkin olarak geriye yönelik uygulanmayacaktır. Bu Anlaşmada yapılan değişiklikleri kabul etmemeniz durumunda, SOLIFE WEB SİTESİNİ kullanamazsınız. Dilediğimiz zaman, SOLIFE WEB SİTESİNİN tamamını veya bir kısmını değiştirebilir veya iptal edebiliriz; SOLIFE WEB SİTESİNİN kullanımını ücretlendirebilir, talep edilen kullanım ücretini değiştirebilir veya iptal edebiliriz veya SOLIFE WEB SİTESİ kullanıcılarının tamamına veya bir kısmına, yürürlükteki kanunlar altında bu hakların kullanımına yönelik olarak getirilen kısıtlamalara tabi olarak bazı fırsatlar sunabiliriz.
 
Bu Anlaşmanın amaçları doğrultusunda, aşağıdaki terimler yanlarında açıklanan anlamda kullanılmıştır:
 
“SOLIFE Bağımsız Satış Temsilcisi Sözleşmesi”, SOLIFE ile SOLIFE bağımsız satış temsilcisi arasında imzalanan ve bir kişinin, SOLIFE bağımsız satış temsilcisi olarak görevlendirildiği Tali Satıcılık Sözleşmesidir.
 
 
“SOLIFE Bağımsız Satış Temsilcisi”, (a) SOLIFE Bağımsız Satış Temsilcisi Sözleşmesinin şartlarına uygun olarak SOLIFE bağımsız satış temsilcisi olmayı kabul etmiş ve (b) itibarlı bir şekilde aktif bir SOLIFE bağımsız satış temsilcisi olarak çalışmayı kabul etmiş bir kişidir.
Bir SOLIFE Bağımsız Satış Temsilcisi iseniz, SOLIFE WEB SİTESİNİ kullanırken bu Anlaşmaya tabi olduğunuzu, bunun yanı sıra SOLIFE Bağımsız Satış Temsilcisi Sözleşmesinde yer alan şart ve koşullara ve geçerli SOLIFE ilkelerine, davranış kurallarına, Saha Etik Talimatnamesine veya diğer ilgili kılavuz ilkelere uyacağınızı da kabul edersiniz.
 
 
 
SOLIFE Bağımsız Satış Temsilcilerinin yayınladıkları içerikler.
SOLIFE Bağımsız Satış Temsilcileri, SOLIFE'la arasında Bağımsız Satış Temsilcisi Sözleşmesi olan bağımsız üçüncü kişilerdir ve SOLIFE veya SOLIFE’nin ana şirketleri, iştirakleri veya bağlı şirketleri ile iş ilişkisi de dahil olmak üzere başka herhangi bir ilişkileri yoktur (hep birlikte “Bağlı Şirketler” olarak anılacaktır). SOLIFE ister SOLIFE WEB SİTESİ yoluyla ister diğer yollarla veya bunlarla bağlantılı olarak SOLIFE Bağımsız Satış Temsilcilerinin verdikleri beyanlardan, gerçekleştirdikleri eylemlerden veya ihmallerden sorumlu veya yükümlü değildir. Yukarıdaki hususları herhangi bir şekilde kısıtlamaksızın, SOLIFE’nin, SOLIFE  Bağımsız Satış Temsilcilerine belirli kaynaklar ve araçlar temin etmesinin mümkün olmasına karşın (buna, SOLIFE markalarını ve içeriklerini içeren ve SOLIFE WEB SİTESİNDE, kısmen veya tamamen URL'leri paylaşan kişiselleştirilmiş çevrimiçi web sitelerinin yaratılması konusunda destek verilmesi de dahildir) ne SOLIFE’nin ne de herhangi bir Bağlı Şirketinin, SOLIFE Bağımsız Satış Temsilcilerinin, SOLIFE WEB SİTESİNDE veya bu kişiselleştirilmiş çevrimi içi sitelerde yayınladığı herhangi bir metin, resim veya diğer bilgi veya materyalleri kontrol edemeyeceğini veya bunlardan sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Ayrıca ne SOLIFE’nin ne de herhangi bir bağlı şirketinin, SOLIFE Bağımsız Satış Temsilcilerinin, SOLIFE WEB SİTESİNDE veya bu kişiselleştirilmiş çevrim içi web sitelerinde yaptığı uyarlamaları veya SOLIFE Bağımsız Satış Temsilcisinin size sunduğu materyalleri kontrol edemeyeceğini veya bunlardan sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul edersiniz. Bu bilgi, materyal ve özel online web siteleri buradan itibaren “SOLIFE Bağımsız Satış Temsilcileri İçeriği” olarak adlandırılacaktır.
 
 
Ne SOLIFE ne de Bağlı bir Şirket (a) SOLIFE Bağımsız Satış Temsilcilerinin sundukları içeriklerin veya ilettikleri diğer materyallerin doğruluğunu veya güvenilirliğini teyit etmek için herhangi bir adım atmamıştır veya (b) SOLIFE Bağımsız Satış Temsilcileri ile sizin aranızda gerçekleşen ve SOLIFE Bağımsız Satış Temsilcisinin sunduğu içeriği esas alan iletişimlerin (örneğin SOLIFE Bağımsız Satış Temsilcileri tarafından yayınlanan eposta bağlantıları) güvenliğine ilişkin hiçbir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Ayrıca ne SOLIFE ne de Bağlı bir Şirket, SOLIFE Bağımsız Satış Temsilcilerinin veri gizliliği veya veri koruma uygulamalarına ilişkin herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmaz.
 
 
SOLIFE WEB SİTESİ üzerinden sunduğunuz bilgiler, SOLIFE’nin Gizlilik Politikasına [https://solifeco.com/solife-gizlilik-politikasi /] göre yönetilir. SOLIFE WEB SİTESİ ile bağlantılı olarak üçüncü taraflara, sizi şahsen tanımlayan bilgiler sunmanız durumunda (örneğin aşağıda 12. bölümde tanımlanan Üçüncü Taraf Uygulaması aracılığıyla ) lütfen aşağıdaki hususlara dikkat edin: (a) bu üçüncü taraflar, söz konusu bilgileri, SOLIFE’nin Gizlilik Politikasına uygun olarak değil, kendi gizlilik politikaları doğrultusunda toplayacak, kullanacak ve ifşa edecektir ve ( b) SOLIFE olarak, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, SOLIFE Bağımsız Satış Temsilcileri de dahil olmak üzere, bu üçüncü tarafların veya herhangi bir üçüncü tarafın söz konusu bilgileri toplaması, kullanması ve ifşa etmesine ilişkin herhangi bir sorumluluğumuz yoktur. SOLIFE WEB SİTESİNİ kullanmanızla bağlantılı olarak sunduğunuz bilgilerin doğru, gerçek ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgileri, doğruluğunu, gerçekliğini ve bütünlüğünü korumak üzere uygun şekilde muhafaza edeceğinizi ve gerektiğinde güncelleyeceğinizi kabul ve garanti edersiniz. ŞAHSİ KİMLİK BİLGİLERİNİZİ VEYA DİĞER BİLGİLERİNİZİ SOLIFE WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA VEYA BU SİTEYLE BAĞLANTILI OLARAK HALKA AÇIK ŞEKİLDE PAYLAŞMAK İSTEMENİZ DURUMUNDA, BUNUNLA İLGİLİ TÜM RİSKLER SİZE AİT OLACAKTIR.
 
 
 
Kayıt, Kullanıcı Adı ve Şifreler
SOLIFE WEB SİTESİNİN belirli alanlarına veya özelliklerine erişmek için, örneğin Sunumlarınızı sitede yayınlamak için (aşağıda 5. bölümde tanımlanmıştır) kayıt yaptırmanız gerekebilir. Bu kayda ilişkin olarak, başka bir kişiye ait olan veya halihazırda başka bir kişi tarafından kullanılan; başka bir kişiyi taklit ediyormuşsunuz gibi yorumlanabilecek; başka bir kişinin fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal eden; başka kişilerin haklarına saldıran veya kendi takdirimizle herhangi bir nedenden dolayı reddettiğimiz bir kullanıcı adı veya eposta adresi kullanamazsınız (ve SOLIFE olarak bu kullanıcı adlarını size vermeyi reddetme hakkımız saklıdır). SOLIFE WEB SİTESİNE erişmek için kullanabileceğiniz şifrelerin gizliliğinin korunmasından şahsen sorumlu olduğunuz gibi, şifrenizi veya kullanıcı adınızı başka bir kişiye vermeyeceğinizi veya SOLIFE WEB SİTESİNE erişim veya uygulamayı kullanma hakkınızı üçüncü bir tarafa devretmeyeceğinizi de kabul edersiniz. Kullanıcı adınızla bağlantılı olarak SOLIFE WEB SİTESİNE ilişkin ortaya çıkacak tüm etkileşimlerden tamamen sorumlu olacaksınız. Şifrenizin veya kullanıcı adınızın her türlü izinsiz kullanımını veya hesabınızla, kullanıcı adınızla ilgili veya SOLIFE WEB SİTESİ ile ilgili haberdar olduğunuz diğer tüm güvenlik ihlallerini SOLIFE’ye bildireceğinizi ve her oturumun sonunda SOLIFE WEB SİTESİ hesabınızdan çıkış yaparak programı kapatacağınızı (mümkünse) kabul edersiniz. Yukarıda belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmeniz halinde ortaya çıkabilecek herhangi bir zarar veya hasarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Bir SOLIFE çalışanı veya bir SOLIFE Bağımsız Satış Temsilcisi iseniz, SOLIFE’nin, sizi, SOLIFE WEB SİTESİNİ kullanırken bu şekilde tanımlayabileceğini (örneğin bir kimlik kartıyla veya başka bir kimlik aracıyla) kabul edersiniz. Bu şekilde tanımlanmak istemiyorsanız, SOLIFE WEB SİTESİNİ kullanmanız mümkün olmayacaktır.
 
Davranış Kuralları

SOLIFE WEB SİTESİNİ kullanırken, yürürlükteki tüm kanunlara, kurallara ve yönetmeliklere uyacağınızı ve diğer kişilerin haklarına saygı duyarak bu kişilerin itibarlarına hiçbir şekilde zarar vermeyeceğinizi kabul ediyorsunuz. Ayrıca, SOLIFE WEB SİTESİNİ kullanmaya devam edebilmenizin, bu bölümde belirtilen davranış kurallarına uymanıza bağlı olduğunu da unutmayın, bu Anlaşma ve/veya bölümde belirtilen davranış kurallarına uymamanız halinde (buna, herhangi bir kısıtlama olmadan, SOLIFE WEB SİTESİ aracılığıyla veya bununla bağlantılı olarak telif haklarını tekrar tekrar ihlal etmeniz de dahildir) aşağıda 18. Bölüme uygun olarak, SOLIFE WEB SİTESİNE erişiminiz engellenebilir.
 
 
 
Aşağıdaki durumlardan kaçınacağınızı kabul edersiniz:
 
SOLIFE WEB SİTESİ aracılığıyla veya bağlantılı olarak aşağıdakileri yayınlamayacağınızı, aktarmayacağınızı veya diğer şekillerde bunları sunmayacağınızı kabul edersiniz:
tehdit niteliğindeki, taciz edici, aşağılayıcı, menfur veya göz korkutucu; (b) onur kırıcı veya iftira niteliğindeki; (c) hileli veya haksız; (d) müstehcen, ahlaksız, pornografik veya diğer türlü nahoş veya (e) telif hakkı, ticari marka, ticari sır, yayınlama hakkı veya mahremiyet hakkı veya diğer tescilli haklarla korunan bilgilerin veya materyallerin, söz konusu hak sahiplerinin izni olmadan yayınlanması, aktarılması veya kullanılması yasaktır.
 
- Cezai veya hukuki sorumluluğa neden olan materyaller; suç niteliğindeki bir eylemi teşvik eden materyaller; kumara teşvik eden materyaller, veya "hacking", "cracking" veya "telefon şebekesine izinsiz girme" gibi yasadışı faaliyetler veya eylemleri teşvik eden veya bunlara ilişkin eğitici bilgiler veren materyaller”.
 
- Virüs, worm, Truva atı, Easter egg, saatli bomba, kötü amaçlı yazılım, casus yazılım veya zararlı veya saldırı niteliğinde olan veya herhangi bir yazılım, donanım veya ekipmanın kullanımını veya gözlemlenmesini bozmayı amaçlayan diğer bilgisayar kodları, dosyaları veya programları.
 
- SOLIFE tarafından önceden açıkça onaylanmamış, talep edilmemiş veya izinsiz tüm reklamlar, promosyon malzemeleri, “istenmeyen postalar,” “spam,” “zincir mektuplar,” “piramit düzen” veya yatırım fırsatları veya diğer talepler.
 
- SOLIFE ile bağlantılı olarak herhangi bir şahsa, önceden bilgi verilmeden ve onay alınmadan gönderilen veya kanunları, kuralları veya yönetmelikleri ihlal eden istenmeyen epostalar.
 
- Bir şahsa ait olan ve söz konusu şahsın yasal olarak önceden izni alınmadan kullanılan o şahsı tanımlayan kimlik bilgileri.
 
- Bir şirketin önceden izni olmadan, o şirket hakkındaki, kamu bilgisi dahilinde olmayan bilgiler.
 
SOLIFE WEB SİTESİNİN, sahtekarlık amacıyla veya diğer yasa dışı amaçlar için kullanılması.
SOLIFE WEB SİTESİNDEKİ davet fonksiyonunun, şahsen tanımadığınız ve söz konusu davetiyeyi kabul edeceğini bilmediğiniz bir kişiyi, siteye katılmaya davet etmek için kullanılması.
SOLIFE WEB SİTESİNİ, diğer kişilere hakaret etmek, taciz etmek, saldırmak, gizlice takip etmek, tehdit etmek, gözünü korkutmak veya başka kişilerin yasal haklarını ihlal etmek için kullanmak, buna, herhangi bir kısıtlama olmadan, diğer kişilerin mahremiyet hakları veya kamusallık hakları veya SOLIFE WEB SİTESİ kullanıcıları hakkında bilgi toplanması da dahildir.
Herhangi bir kısıtlama olmadan SOLIFE’nin çalışanları, temsilcileri veya diğer mümessilleri de dahil olmak üzere bir kişi veya işletmeyi (a) SOLIFE WEB SİTESİ ile bağlantılı bir kişi veya işletmeyle olan ilişkinizi yanlış bir şekilde beyan ederek veya yanlış bir şekilde ifade ederek veya (b) sizin beyanlarınızı onayladığımızı ifade veya ima ederek taklit etmek.
SOLIFE WEB SİTESİNE veya SOLIFE WEB SİTESİNİ sunmak için kullanılan sunuculara veya ağlara müdahale etmek veya bunların işleyişini bozmak veya bu ağlara ilişkin gerekleri, prosedürleri, politikaları veya yönetmelikleri ihlal etmek.
Diğer bir kişinin SOLIFE WEB SİTESİNİ kullanmasını engellemek veya kısıtlamak (herhangi bir kısıtlama olmadan, buna, SOLIFE WEB SİTESİNİN hack edilmesi veya tahrif edilmesi de dahildir).
SOLIFE WEB SİTESİNİ (a) iş amacıyla, bir mal veya hizmetin reklamını yapmak veya bu mal veya hizmetleri satmayı veya satın almayı teklif etmek amacıyla kullanmak veya bir hizmeti, işi veya fırsatı tanıtmak için kullanmak veya (b) önceden SOLIFE’nin açıkça yazılı onayını almadan, SOLIFE WEB SİTESİ ziyaretçilerini veya kullanıcılarını, çevrim içi ticari hizmetlere veya diğer organizasyonları ziyaret etmeye, bunlara üye olmaya, abone olmaya veya kayıt olmaya teşvik etmek için kullanmak; ancak SOLIFE’nin, SOLIFE WEB SİTESİNİ bu amaçlar için kullanmanıza yönelik izin veya talimat vermiş olduğu bir SOLIFE Bağımsız Satış Temsilcisi olduğunuz durumlar bu kapsamın dışındadır.
SOLIFE WEB SİTESİNİN herhangi bir kısmını, SOLIFE WEB SİTESİNE erişimi veya SOLIFE WEB SİTESİNİN kullanımını ticari amaçlar için, çoğaltmak, kopyalamak, satmak, yeniden satmak, veya bağlantı kurmak veya istismar etmek, ancak SOLIFE’nin, SOLIFE WEB SİTESİNİ bu amaçlar için kullanmanıza yönelik izin veya talimat vermiş olduğu bir SOLIFE Bağımsız Satış Temsilcisi olduğunuz durumlar bu kapsamın dışındadır.
Yürürlükteki kanunlarca açıkça izin verilen durumlar hariç olmak üzere, SOLIFE WEB SİTESİNİN herhangi bir kısmını değiştirmek, uyarlamak, dönüştürmek, ters mühendislik işlemine tabi tutmak, geri derlemek veya tersine çevirmek.
SOLIFE WEB SİTESİNDEN veya SOLIFE WEB SİTESİNDEN kaynaklanan tüm materyaller üzerinden, telif hakları, ticari marka veya diğer tescilli haklara ilişkin bildirileri kaldırmak.
SOLIFE WEB SİTESİNİN herhangi bir kısmını çerçevelemek veya yansıtmak.
SOLIFE WEB SİTESİ içeriğini indirerek ve saklayarak bir veritabanı oluşturmak.
Dizin, “scrape,” “veri madenine” erişmek veya herhangi bir şekilde SOLIFE WEB SİTESİ içeriğini toplamak veya SOLIFE’nin sarih, yazılı iznini almadan SOLIFE WEB SİTESİNİN navigasyon yapısının veya sunumunun kopyasını hazırlamak veya bozmak için robot, spider, alan arama/geri alma uygulaması veya diğer manüel veya otomatik cihazlar kullanmak.
SOLIFE’nin verdiği widgetları üçüncü tarafların web siteleri üzerine, üçüncü tarafların web sitelerine ilişkin politikaları çiğneyerek yerleştirmek (buna söz konusu web sitesinin kullanımına ilişkin şartlar da dahildir).
Ayrıca, SOLIFE WEB SİTESİNE erişmek ve kullanmak için gerekli tüm telekomünikasyonların, geniş bant sistemlerinin, bilgisayar donanımlarının, ekipmanlarının ve hizmetlerinin alınmasından ve muhafaza edilmesinden ve bununla bağlantılı tüm masrafların ödenmesinden SOLIFE’nin değil sizin sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.
 
 
 
Sunumlar, Paylaşımlar
Genel Konular SOLIFE WEB SİTESİ, herhangi bir kısıtlama olmadan, metin, resim, fotoğraf, grafik, müzik, video, sesli- görsel çalışmalar, veriler, bilgiler, dosyalar, bağlantılar ve diğer materyaller dahil olmak üzere bilgi ve materyal yayınlayabileceğiniz alanlar içerebilir (bunlardan her biri “Sunumlar veya Paylaşımlar” olarak anılacaktır). Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek isteriz ki, yayınladığınız her bir Sunumun mülkiyeti, bu Anlaşmanın şart ve koşullarına tabi olarak size ait olacaktır (aşağıda Bölüm 5(b)'de belirtilen lisansın verilmesi de dahildir). İşbu belge ile, bize veya Bağlı şirketlerimize veya lisans veren taraflara veya tedarikçilere ait içerik veya materyalleri (“SOLIFE’ye ait İçerikler”) kullanma veya dahil etmeye yönelik herhangi bir hakkınızın olmadığını kabul edersiniz, bu bağlamda, sadece SOLIFE’nin açıkça, yazılı olarak kullanmanız veya dahil etmeniz için size izin verdiği SOLIFE’ye ait İçerikleri kullanabilirsiniz. Şüpheleri ortadan kaldırmak amacıyla, duruma göre, SOLIFE, Bağlı Şirketleri veya bizim veya bağlı Şirketlerin lisans veren tarafları veya tedarikçilerinin, SOLIFE’ye ait İçeriklerin mülkiyetini ellerinde tutmaya devam edeceklerini belirtiriz.
Lisans Verilmesi. Yayınladığınız her bir Paylaşım için, bize ve bağlı şirketlerimize, aşağıdakileri gerçekleştirebilmemiz için, size veya üçüncü taraflara ek bir ücret ödemeden, dünya genelinde, telifsiz, tamamen ödenmiş, münhasır olmayan, sürekli, gayri kabulü rücu, devredilebilir ve alt lisans ile tamamen verilebilecek (çoklu katmanlar aracılığıyla) bir lisans veriyorsunuz: (i) bu Sunumu, bu sunuma eşlik eden, bu Sunumla bağlantılı veya bu Sunumda şekillendirilmiş fikirleri ve bu
Sunumla şekillendirilmiş, Sunuma dahil edilmiş veya bu Sunumdan türetilmiş, şu anda bilinen veya ileride geliştirilebilecek olan her türlü format veya ortamdaki materyalleri çoğaltma, dağıtma, aktarma, yürütme ve sergileme (halka açık bir şekilde veya diğer yollarla), halka arz etme, uyarlama, değiştirme, biçimlendirme, çevirme, hazırlama, satma, satışa sunma, içeri aktarma ve diğer şekillerde kullanma ve faydalanma hakkı (ve başkalarının, bu hakları, çoklu katmanlar aracılığıyla, SOLIFE veya bağlı şirketler adına kullanmasına izin verme hakkı da dahildir); (ii) bu Sunumlardan farklı işler türetme hakkı (herhangi bir kısıtlama olmadan bu, söz konusu Sunumların diğer işlere dahil edilmesi veya SOLIFE’nin, Bağlı Şirketlerin veya bunların görevlendirdiği tarafların ürünlerine veya hizmetlerine dahil edilmesini de içerir); (iii) bu Sunumlara ilişkin tüm ticari markaları, tanıtımları ve diğer tescilli hakları kullanma yetkisi; (iv) Sunumunuzla bağlantılı olsun olmasın, adınızı, fotoğrafınızı, portrenizi, resminizi, ses nesnelerinizi, tasvirlerinizi ve biyografi bilgilerinizi haberler veya bilgiler gibi ve reklam veya tanıtım amaçlarıyla kullanma hakkı ve (v) Sunumlarınızı (bunların içerikleri ve bunlardan türetilen işler de dahil olmak üzere), reklam veya tanıtım amacıyla kullanma hakkı. SOLIFE’YE, 5. BÖLÜMDE BELİRTİLEN HAKLARI VERMEK İSTEMEMENİZ DURUMUNDA, LÜTFEN SOLIFE WEB SİTESİNDE HERHANGİ BİR SUNUM YAYINLAMAYIN.
 
Feragatname. SOLIFE WEB SİTESİNİ ziyaret edenlerin, SOLIFE WEB SİTESİ üzerinde yanlış veya yanıltıcı veya bu Anlaşmanın ihlaline neden olabilecek bilgiler veya materyaller yayınlaması mümkündür. Bizler, Bağlı Şirketlerimiz ve bizim ve Bağlı Şirketlerimizin yöneticileri, çalışanları, temsilcileri, mümessilleri, lisans sahipleri ve tedarikçileri, SOLIFE WEB SİTESİ üzerinden sunulan bilgi veya materyallerin doğruluğunu onaylamıyoruz ve bunlarla ilgili veya bu bilgi veya materyalleri kullanmanızdan veya bunlara güvenerek hareket etmenizden kaynaklanan durumlarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Sunumlar hiçbir şekilde gizli bilgi olarak kabul edilmeyecektir ve (i) halka ifşa edilebilecek ve (ii) tarafımızca (A) hiçbir gizlilik yükümlülüğü veya bu bilgilerin ifşa edilmesini önleyecek yükümlülükler söz konusu olmadan veya (B) size veya üçüncü bir tarafa atıfta bulunulmadan kullanılabilecektir. Dilediğimiz zaman ve tamamen kendi takdirimizle, SOLIFE WEB SİTESİNDE yayınlanabilecek bu Sunumların sayısına ve boyutuna veya bu sunumlar için ayrılan depolama alanına ilişkin kısıtlamalar getirme hakkımız saklıdır.
Onaylar. İşbu belge ile (i) yayınladığınız herhangi bir Sunuma ilişkin, işbu anlaşma altında verdiğiniz haklar karşılığında geçerli ve uygun bir bedel aldığınızı - bu bedel, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, SOLIFE WEB SİTESİNDEKİ faaliyetlere katılma becerisini ve SOLIFE’nin veya Bağlı Şirketlerin, söz konusu Sunumları veya söz konusu sunumları içeren veya bunlardan türetilen işleri kullanması nedeniyle ortaya çıkabilecek tanıtım durumları veya olumlu ifşa olasılıklarını da içerir - ve (ii) SOLIFE’nin veya Bağlı Şirketlerin veya herhangi bir tarafın, söz konusu Sunumlardan faydalanması veya bu Sunumları kullanması nedeniyle, söz konusu Sunumlara ait ve işbu anlaşma altında tanınan ve/veya yürürlükteki kanunlar altında sunulan haklarla bağlantılı olarak ek bir ücret talep etme hakkınızın olmadığını onaylıyor ve kabul ediyorsunuz.
Beyanlar ve Taahhütler. İşbu belge ile (i) bu Anlaşmayı imzalamak için yasal hak ve yetkinizin olduğunu; (ii) yayınladığınız Sunumlar kapsamındaki, bunlarla bağlantılı tüm hakların tamamen size ait olduğunu veya bu hakları kullanma konusunda ve işbu anlaşma altında belirtilen hak ve lisansları verme konusunda tam yetkiye sahip olduğunuzu ve yayınladığınız Sunumlarda görülen veya bu Sunumlara dahil edilen veya bu Sunumlarla şekillendirilen üçüncü taraf materyallere ilişkin olarak, söz konusu üçüncü taraf materyallere ilişkin olarak, işburada belirtilen hak ve lisansları verebilmeniz için gerekli hakların size verilmiş olduğunu; (iii) yayınladığınız tüm Sunumların ve bu Sunumların, tarafımızca, Bağlı Şirketlerce, bizim ve Bağlı Şirketlerin görevlendirdiği ilgili taraflarca ve SOLIFE WEB SİTESİNİN diğer kullanıcıları tarafından kullanılmasının, üçüncü tarafların patent, telif hakkı, ticari hak, ticari sır ve diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini; (iv) yayınladığınız Sunumların, gizli nitelikte materyaller olmadığını ve gizli bilgiler içermediğini;
herhangi bir Sunumu yaratırken, hazırlarken ve yayınlarken; (A) her açıdan, yürürlükteki tüm kanun ve kurallara (herhangi bir sınırlama olmaksızın, buna yukarıdaki 4. Bölümde belirtilen davranış kurallarımız da dahildir) ve yönetmeliklere uyduğunuzu ve uyacağınızı ve (B) bu hususlarda sizi açıkça veya zımnen bağlayacak hiçbir anlaşmayı ihlal etmediğinizi ve etmeyeceğinizi (herhangi bir sınırlama olmaksızın, buna üçüncü taraflarla yapılan tüm anlaşmalar da dahildir) ve
yayınladığınız Sunumlarda yer alan, kimliği teşhis edilebilir tüm kişilerden, söz konusu Sunumları bu Anlaşmada açıklandığı şekilde kullanmak ve bu Sunumlardan diğer şekillerde faydalanmak amacıyla, söz konusu kişilerin adını ve portresini kullanmak için rızalarını ve/veya izinlerini aldığınızı veya kimliği teşhis edilebilecek kişilerin, reşit olmaması durumunda, söz konusu kişinin ebeveynlerinden veya velisinden, rıza ve/veya izinleri aldığınızı ve söz konusu rıza veya iznin alınması gereken diğer tüm işletmelerden, bu rıza veya izinleri aldığınızı (her durumda, talebimiz üzerine, söz konusu rıza ve/veya izinlerin bir kopyasını bize ileteceğinizi kabul edersiniz) beyan ve taahhüt edersiniz. Kimliği teşhis edilebilir bir şahsın portresini içeren bir Sunum yayınlamanız durumunda, söz konusu Sunuma, kişinin adı veya adresi gibi bu kişiyi tanımlayacak bilgileri dahil etmemenizi şiddetle tavsiye ederiz.
Feragat; Ek Yardım. Yürürlükteki kanunlar altında izin verildiği ölçüde, bize, Bağlı Kuruluşlarımıza ve bizim ve Bağlı Kuruluşların yöneticilerine, çalışanlarına, personelin, temsilcilerine, mümessillerine, lisans sahiplerine ve tedarikçilere karşı, herhangi bir şekilde ileri sürülebilecek, Sunumların, bu Anlaşma altında tanınan haklara uygun olarak kullanımı ile bağlantılı tüm iddialardan vazgeçtiğinizi ve feragat ettiğinizi ve bunlarla bağlantılı herhangi bir süreç başlatmayacağınızı, dava açmayacağınızı, sürdürmeyeceğinizi veya herhangi bir iddia, talep, dava, zarar, maliyet, hasar, yükümlülük, hüküm, uzlaşma veya masraflarla ilgili (herhangi bir kısıtlama olmaksızın buna makul yasal ücretler de dahildir) dava açmayacağınızı kabul edersiniz, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, buna suiistimal iddiaları da dahildir. Ayrıca, yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde, işbu anlaşma ile, dünya genelinde yürürlükte olan kanunlar altında, Sunumlarla bağlantılı olarak "telif hakkı" veya "yasal haklar" veya benzer haklara ilişkin sahip olabileceğiniz tüm haklardan feragat edersiniz (ve işbu anlaşma ile, üçüncü taraflardan da, yayınladığınız bu Sunumlarla bağlantılı olarak, söz konusu üçüncü tarafların, söz konusu kanunlar altında sahip olabilecekleri tüm haklardan feragat ettiklerini açıkça belirten yazılı bir feragatname aldığınızı da beyan ve taahhüt edersiniz). Talebimiz üzerine, dilediğimiz zaman (i) bizim ve Bağlı Şirketlerin, bu Anlaşmadan ve bu Anlaşma altında sunduğunuz lisanslardan tam olarak faydalanabilmesi için, makul bir şekilde gerekli gördüğümüz veya talep ettiğimiz tüm
işlemleri yerine getirecek veya yerine getirilmesini sağlayacaksınız ve (ii) bu anlaşmanın, elektronik ortamda olmayan, basılı çıktısını hazırlayacaksınız.
 
Kullanım Esnekliği. Bu Anlaşma altında bize tanınan hakları kullanıp kullanmamak tamamen bizim takdirimize bağlıdır ve hiçbir şekilde (i) herhangi bir Sunumu kullanma veya bu Sunumdan başka bir şekilde faydalanma veya (ii) herhangi bir Sunumu, SOLIFE WEB SİTESİNE veya diğer hizmet veya materyallere dahil etme yükümlülüğümüz yoktur.
 
 
Talep edilmeden sunulan Girdiler
Aksine herhangi bir hüküm bulunsa bile, biz ve Bağlı Şirketlerimiz istenmeden sunulan girdileri veya sunulan fikirler, teklifleri veya önerileri (“talep edilmeden sunulan girdiler”), SOLIFE WEB SİTESİ, ürünlerimiz veya diğer hususlarla bağlantılı olsun olmasın, kabul etmiyoruz, teşvik etmiyoruz veya değerlendirmeye almıyoruz. İşbu anlaşma ile (a) talep edilmeden sunulan girdilerin, gizli nitelikte olmadığını ve SOLIFE ve Bağlı Şirketlerinin, talep edilmeden sunulan bu girdilere ilişkin olarak herhangi bir gizlilik yükümlülüğü olmadığını ve (b) talep edilmeden sunulan girdilerin mülkiyetinin, yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde, sadece bize ve Bağlı şirketlerimize ait olacağını onaylar ve kabul edersiniz. Ne biz ne de Bağlı Şirketler, talep edilmeden sunulan girdilere ilişkin herhangi bir sorumluluğa sahip değiliz ve biz ve Bağlı Şirketlerimiz, talep edilmeden sunulan girdileri, size veya diğer kişilere herhangi bir ücret ödemeden, herhangi bir amaçla kullanma hakkına sahiptir.
 
 
Denetleme; Uygunsuz Materyallerin Rapor edilmesi
SOLIFE olarak (a) Sunumları, SOLIFE WEB SİTESİNDE görüntülemeden önce veya sonra gözlemleyebilir, değerlendirebilir ve değiştirebiliriz; (b) Sunumlara ilişkin tüm hakları, gerekli rızaları ve izinleri, yukarıda belirtilen beyanlarınıza uygun şekilde aldığınızı doğrulamak için gerekli çalışmaları yürütebiliriz ve/veya (c) dilediğimiz zaman veya herhangi bir nedenle, Sunumları geri çevirebilir, reddedebilir veya kaldırabiliriz (buna, herhangi bir sınırlamak olmaksızın, tamamen kendi takdirimizle, yukarıdaki beyanlarınıza rağmen, tüm hak, rıza ve izinlerin tarafınızca alınmadığını tespit ettiğimiz durumlar da dahildir) ancak yukarıda belirtilenleri yapmakla yükümlü olmadığımızı da belirtiriz. Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin araştırmalarımızda ve doğrulama sürecimizde bizimle iş birliği yapmayı kabul etmektesiniz. Herhangi bir nedenle ve Gizlilik Beyanımıza uygun olarak, Sunumları ve bu Sunumların aktarılmasına ilişkin koşulları ifşa edebiliriz. SOLIFE WEB SİTESİNDE yasal olmayan, onur kırıcı, saldırı niteliğinde veya uygun olmayan materyalleri tespit etmeniz halinde (telif haklarını ihlal eden materyaller hariçtir, bunlar aşağıdaki 19. Bölümde özel olarak ele alınacaktır), bize durumu bildiren bir yazıyı “İletişim” bölümünden gönderebilirsiniz, bu yazı, söz konusu materyallerin tarifini ve bu materyallerin URL'sini veya yerini içermelidir.
 
 
 
Mülkiyet Haklarımız
Biz, Bağlı Şirketler ve/veya bizim ve onların lisans veren tarafları ve tedarikçileri, SOLIFE WEB SİTESİNİN ve SOLIFE WEB SİTESİ üzerinden veya aracılığıyla sunulan bilgi ve materyallerin sahibiyiz (herhangi bir kısıtlama olmadan SOLIFE’ye ait İçerikler de buna dahildir). Bu bilgi ve materyaller, telif hakkı, ticari marka, patent ve/veya diğer tescilli haklar ve kanunlarla korunmaktadır. Önceden tarafımızca açıkça izin verilen durumlar dışında, SOLIFE WEB SİTESİNİN tamamı veya bir kısmını veya SOLIFE WEB SİTESİ üzerinden sunulan bilgi veya materyalleri (herhangi bir kısıtlama olmadan SOLIFE İçeriği de dahildir) çoğaltmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, kiralamayacağınızı, ödünç vermeyeceğinizi, satmayacağınızı, dağıtmayacağınızı ve bunları esas alarak türev çalışmalar hazırlamayacağınızı kabul etmektesiniz.
 
 
 
Biz, Bağlı Şirketler ve/veya bizim veya onların ilgili lisans veren tarafları veya tedarikçileri, SOLIFE WEB SİTESİ üzerindeki, herhangi bir kısıtlama olmaksızın "SOLIFE" da dahil olmak üzere, tüm ticari marka, ticari isim ve hizmet markalarının sahibiyiz. SOLIFE WEB SİTESİ üzerinde yer alan, ve bize ve Bağlı Şirketlere ait olmayan tüm ticari markalar ve hizmet markaları ilgili sahiplerinin malıdır. Ticari isimlerimizi, ticari markalarımızı veya hizmet markalarımızı, bize ait olmayan ürün veya hizmetlerle birlikte veya bunlarla karıştırılabilecek şekilde kullanamazsınız. Burada veya SOLIFE WEB SİTESİ üzerinde yer alan hiçbir husus, ticari isim, ticari markalar veya hizmet markalarını, bu markaların ait olduğu tarafların önceden yazılı izni olmadan kullanmaya yönelik bir lisans veya hak veriliyormuş gibi yorumlanmamalıdır.
 
SOLIFE WEB SİTESİNİ İZİNSİZ KULLANMANIZ DURUMUNDA (HERHANGİ BİR KISITLAMA OLMADAN SOLIFE WEB SİTESİNİ SUNMAK İÇİN KULLANILAN YAZILIM DA DAHİL OLMAK ÜZERE), HERHANGİ BİR KISITLAMA OLMAKSIZIN TELİF HAKKI İHLALİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE MADDİ TAZMİNATLARA VE DİĞER PARA CEZALARINA VE ADLİ CEZALARA ve İŞLEMLERE TABİ TUTULACAĞINIZI UNUTMAYINIZ.
 
 
 
Ödüllü Reklam Kampanyaları, yarışmalar ve Benzer Promosyonlar
SOLIFE WEB SİTESİ üzerinden gerçekleştirilen her türlü ödüllü reklam kampanyası, yarışma, çekiliş ve diğer promosyonlarda (“Promosyonlar”), bu Anlaşmadan ayrı, özel kurallar geçerli olabilir. Bu Promosyonlara dahil olarak, bu kuralların sizi bağladığını kabul etmiş olursunuz, söz konusu kurallar, burada belirtilmiş olan şart ve koşullardan farklı olabilir. Bir Promosyona ilişkin olarak, bir Promosyonun şart ve koşulları ile SOLIFE WEB SİTESİNİN şart ve koşulları arasında farklılık olması durumunda, Promosyonun şart ve koşulları geçerli olacaktır.
 
 
SOLIFE Bağımsız Satış Temsilcilerinin yaptığı Alımlar ve Fiyatlandırma
SOLIFE ürün veya hizmetlerini üyelik olmaksızın doğrudan SOLIFE'dan satın alma imkanınız yoktur, bunları sadece, SOLIFE Bağımsız Satış Temsilcinizden satın alabilirsiniz. SOLIFE WEB SİTESİNDEN sunulan ürün veya hizmetleri satın almak istemeniz durumunda, sizden iletişim bilgileriniz ve tercihleriniz gibi bazı kişisel bilgiler talep edilecektir, bunun amacı da sizin adınıza bir müşteri hesabı açmaktır, bu hesapla, bölgenizde, SOLIFE ürün veya hizmetlerini satın alabileceğiniz bir SOLIFE Bağımsız Satış Temsilcisi ile ilişkilendirileceksiniz. Ürün listenizin elimize geçtiğine ve SOLIFE Bağımsız Satış Temsilcisine iletildiğine dair size bir eposta gönderebiliriz. Bu eposta, ürün listesinin sipariş olarak kabul edildiği anlamına gelmez çünkü ürün listesinin kabulü tamamen SOLIFE Bağımsız Satış Temsilcisinin takdirine bağlıdır. SOLIFE WEB SİTESİ üzerinden iletilen bu bilgiler, SOLIFE tarafından, bu Anlaşmaya ve Gizlilik Politikasına uygun şekilde ele alınacaktır. Bilgilerinizin teyit edilmesi gerekebilir. SOLIFE WEB SİTESİ üzerinden belirtilen fiyatlandırma ve ürün veya hizmetlerin bulunurluğu, sadece tahminidir ve SOLIFE Bağımsız Satış Temsilciniz tarafından teyit edilmesi gerekir. SOLIFE Bağımsız Satış Temsilciniz, önce ürün listenizi kabul edip etmeyeceğini değerlendirir, nihai satış fiyatını ve uygulanacak vergi, sevkiyat giderleri ve diğer ücret veya giderleri belirler. Şüpheye mahal vermemek adına; SOLIFE WEB SİTESİ bir alışveriş sitesi değildir, beğendiğiniz ürünlerin listesini Bağımsız Satış Temsilcisine iletebileceğiniz bir platformdur. Bağımsız Satış Temsilcisinin ürün listesini kabul edip etmemesi tamamen kendi ihtiyarindedir.
 
 Hedef Kitle
SOLIFE, SOLIFE WEB SİTESİNİ kontrol eder ve/veya işletir ve SOLIFE WEB SİTESİ, SOLIFE'yi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının dışında başka bir kanun veya yargı alanı ile karşı karşıya getirme amacını taşımaz. Aksi belirtilmedikçe, SOLIFE WEB SİTESİ üzerinden temin edilen materyaller sadece SOLIFE Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından sunulan hizmetleri belirtmek ve ürünleri tanıtmak amacıyla sunulmuştur. Yürürlükteki kanunların izin verildiği ölçüde, SOLIFE, SOLIFE WEB SİTESİNİN veya SOLIFE WEB SİTESİ üzerinden sunulan ürün, hizmetler veya materyallerin, diğer yerlerde, kısmen veya tamamen mevcut olduğuna veya kullanımının uygun olduğuna dair hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz ve işbu belge ile bu tür beyan ve taahhütleri reddeder. SOLIFE WEB SİTESİNE diğer yerlerden erişmek isteyenler, bu konuda tamamen kendi inisiyatifleri ile hareket edecek ve tüm riskleri üstlenerek, yerel kanunlar, kurallar veya yönetmeliklerin uygulanması durumunda ve uygulanabildiği ölçüde, bu yerel kanunlara, kurallara ve yönetmeliklere uyulmasından sorumlu olacaktır. Dilediğimiz zaman, tamamen kendi takdirimizle, SOLIFE WEB SİTESİNE, erişimi kısmen veya tamamen kısıtlayabilir ve herhangi bir kişiye (kişilere) ve herhangi bir coğrafi bölgede (coğrafi bölgelerde) veya yargı alanında (yargı alanlarında) sunup sunmamaya ancak biz karar verebiliriz.
Üçüncü Taraf Materyaller
SOLIFE WEB SİTESİ, üçüncü taraf tedarikçilerimizin temin ettiği üçüncü taraf yazılımlar uygulamaları ve hizmetleri ile birlikte çalışabilir veya üçüncü taraf yazılım uygulamalarını ve hizmetlerini (veya bunlara yönlendiren bağlantıları) içerebilir (bu uygulamalar “Üçüncü Taraf Uygulamalar” olarak anılacaktır). Üçüncü Taraf Uygulamalarını kontrol etmediğimiz için, ne bizim ne de Bağlı Şirketlerimizin veya bizim veya Bağlı Şirketlerimizin ilgili yöneticilerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin, mümessillerinin, lisans sahiplerinin veya tedarikçilerinin Üçüncü Taraf Uygulamalardan sorumlu olmadığını kabul edersiniz, buna, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, Üçüncü Taraf Uygulamaların ve bu uygulamaların kullanım performansına, doğruluğuna, bütünlüğüne, kalitesine, yasallığına, faydasına veya güvenliğine ilişkin hususlar veya fikri mülkiyet hakları da dahildir. Üçüncü Taraf Materyalleri denetleme yükümlülüğümüz yoktur, dilediğimiz zaman SOLIFE WEB SİTESİ üzerinden Üçüncü Taraf Materyallere (kısmen veya tamamen) erişimi yasaklayabilir veya kısıtlayabiliriz. SOLIFE WEB SİTESİ üzerinde Üçüncü Taraf Uygulamaların bulunması, bu Üçüncü Taraf Uygulamaları onayladığımız veya bu uygulamaları tedarik eden taraflarla ilişkimiz olduğu anlamına gelmez. Ayrıca, Üçüncü Taraf Uygulamaları kullanımınız, bu Anlaşmada veya Gizlilik Politikamızda yer almayan ek şart ve koşullara da tabi olabilir (örneğin üçüncü taraf uygulamaların veya üçüncü taraf uygulamaların tedarikçileri tarafından sunulan şart ve koşullar). Bu anlaşma, siz ve Üçüncü Taraf Uygulamaların tedarikçisi arasında bir yasal ilişki teşkil etmez ve bu Anlaşmada yer alan hiçbir husus, bizim veya Bağlı Şirketlerimizden herhangi birinin veya bizim veya Bağlı Şirketimizin ilgili yöneticilerinin, çalışanlarının, personelinin, temsilcilerinin, mümessillerinin, lisans sahiplerinin veya tedarikçilerinin Üçüncü Taraf Uygulamalarla ilgili bir beyanı veya taahhüdüymüş gibi kabul edilmeyecektir.
 
 
 
Üçüncü Tarafların İçerikleri
SOLIFE WEB SİTESİ, SOLIFE WEB SİTESİNİN bir parçası olduğu bir sistem veya ağ aracılığıyla, üçüncü tarafların sunduğu belirli dijital iletişimlere ve içeriklere yönlendiren ve bunları aktaran ve bunlara çevrim içi erişilmesini sağlayan belirli fonksiyonları içerebilir (“Üçüncü Tarafların İçerikleri”). SOLIFE WEB SİTESİNİN bu fonksiyonunu kullanarak, sizi, bu fonksiyonla bağlantılı Üçüncü Tarafların İçeriklerine erişebilmeniz için ve bu içerikleri size aktarabilmemiz için yönlendirdiğimizi kabul ediyorsunuz. Üçüncü Tarafların İçerikleri bizim kontrolümüz altında olmadığı için, bu içeriklerden ve aynı zamanda içeriklerin doğruluğu, bütünlüğü, kalitesi, yasallığı, faydası veya güvenliği veya bunlara ilişkin fikri mülkiyet haklarından da hiçbir şekilde sorumlu olmadığımızı kabul etmiş oluyorsunuz. Üçüncü Tarafların İçeriklerini denetleme yükümlülüğümüz yoktur, dilediğimiz zaman SOLIFE WEB SİTESİ üzerinden Üçüncü Taraf Materyallere (kısmen veya tamamen) erişimi yasaklayabilir veya kısıtlayabiliriz. SOLIFE WEB SİTESİ üzerinden Üçüncü Tarafların İçeriklerine erişmiş olmanız veya bu içerikleri almış olmanız, söz konusu Üçüncü Tarafların İçeriklerini onayladığımız anlamına gelmez veya bu içeriklerin tedarikçileriyle herhangi bir ilişkimiz varmış gibi yorumlanamaz. Ayrıca, Üçüncü Taraf İçerikleri kullanımınız, bu Anlaşmada veya Gizlilik Politikamızda yer almayan ek şart ve koşullara da tabi olabilir (örneğin üçüncü tarafların içeriklerini tedarik eden tarafların belirlediği şart ve koşullar). Bu Anlaşma, sizinle, bu Üçüncü Tarafların İçeriklerini tedarik eden taraflar arasında meşru bir ilişki doğurmaz ve bu Anlaşmada yer alan hiçbir husus tarafımızca veya Bağlı Şirketlerimizce veya bizim veya Bağlı Şirketlerimizin ilgili yöneticileri, çalışanları, personeli, temsilcileri, mümessilleri, lisans sahipleri veya tedarikçileri tarafından Üçüncü tarafların İçeriklerine ilişkin olarak yapılan bir beyan veya taahhüt olarak kabul edilemez.
 
Diğer Sitelere olan Bağlantılar veya Diğer Sitelerde yayınlanan Bağlantılar
SOLIFE WEB SİTESİ, diğer web sitelerine veya çevrim içi kaynaklara olan bağlantıları veya bunlardan gelen bilgileri, ticari içerikleri ve veya reklamları yayınlayabilir. Aksi SOLIFE tarafından SOLIFE WEB SİTESİNDE açıkça belirtilmedikçe, SOLIFE, SOLIFE WEB SİTESİNE bağlanan veya SOLIFE WEB SİTESİNDEN bağlantı kurulan bu üçüncü taraf web sitelerini veya kaynaklarını işletenlerle herhangi bir ilişkiye sahip değildir. SOLIFE, SOLIFE WEB SİTESİ üzerinden bağlanılan veya SOLIFE WEB SİTESİNE bağlantısı olan üçüncü taraf web sitelerinde veya kaynaklarında bulunan bilgilerin doğruluğu, içeriği veya bulunurluğuna ilişkin her türlü sorumluluğu reddeder. SOLIFE WEB SİTESİNDEN bağlantı kurulan veya SOLIFE WEB SİTESİNE bağlantı sunan üçüncü tarafların web siteleri veya kaynakları yoluyla temin ettiğiniz ürün veya hizmetlerden memnun kalacağınıza dair bir garanti veremeyiz, bunun nedeni, bu üçüncü taraf web siteleri ve kaynaklarının, bağımsız işletmelere ait olması ve bağımsız işletmeler tarafından işletilmesidir. Üçüncü tarafların web siteleri veya kaynakları üzerinden sunulan hiçbir ürün veya hizmeti onaylamıyoruz veya üçüncü taraf web siteleri veya kaynakları üzerinden sunulan bilgilerin doğruluğunu veya güvenilirliğini teyit etmek için herhangi bir adım atmıyoruz ve sizin, üçüncü bir tarafa sunabileceğiniz veya üçüncü bir tarafa, ister söz konusu üçüncü tarafın web sitesi veya kaynağı üzerinden ister diğer yollarla sunmanız istenen bilgilerin güvenliğine ilişkin herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmuyoruz (herhangi bir kısıtlama olmadan kredi kartı ve diğer kişisel bilgiler de buna dahildir).
 
 
ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN WEB SİTELERİ VE KAYNAKLARINI VE BU WEB SİTELERİ VE KAYNAKLARI ARACILIĞIYLA SUNULAN İÇERİK, BİLGİ, VERİ, REKLAM, ÜRÜN, HİZMETLER VEYA DİĞER MATERYALLERİ KULLANIRKEN, TÜM RİSKLERİN SİZE AİT OLDUĞUNU VE BU WEB SİTELERİNİN VE KAYNAKLARINA İLİŞKİN UYGULANAN TÜM KULLANIM ŞARTLARI VE KOŞULLARINA TABİ OLACAĞINIZI KABUL EDERSİNİZ.
 
SOLIFE, dilediği zaman ve tamamen kendi takdiri ile, teknolojik yollarla veya diğer yollarla, önceden bildiri göndermeden SOLIFE WEB SİTESİNE olan bağlantıları engelleme hakkına sahip olacaktır.
 
 
 
Feragat
SOLIFE WEB SİTESİ VE TÜM ÜRÜNLER, HİZMETLER, SOLIFE BAĞIMSIZ SATIŞ TEMSİLCİSİNİN İÇERİKLERİ, ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALAR (12. BÖLÜMDE TANIMLANDIĞI GİBİ), ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN İÇERİKLERİ (13. BÖLÜMDE TANIMLANDIĞI GİBİ), SOLIFE WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SUNULAN BİLGİLER VE MATERYALLER “OLDUKLARI GİBİ”, HERHANGİ BİR AÇIK BEYAN VE TAAHHÜT OLMADAN SUNULMUŞLARDIR VE BİZLER VE BAĞLI ŞİRKETLERİMİZ VE BİZİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİMİZİN YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, PERSONELİ, TEMSİLCİLERİ, MÜMESSİLLERİ, LİSANS SAHİPLERİ VE TEDARİKÇİLERİ, HERHANGİ BİR KISITLAMA OLMAKSIZIN, UNVAN, TİCARETE UYGUNLUK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE HERHANGİ BİR İHLALİN SÖZ KONUSU OLMADIĞINA YÖNELİK TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE, HER TÜRLÜ YASAL VE ZIMNİ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ, GARANTİLERİ, ŞARTLARI VE KOŞULLARI REDDEDİYORUZ. SOLIFE, SOLIFE WEB SİTESİNİN VEYA SOLIFE WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SUNULAN MALLARIN, ÜRÜNLERİN, HİZMETLERİN, SOLIFE BAĞIMSIZ SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN İÇERİKLERİNİN, ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN UYGULAMALARININ, ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN İÇERİKLERİNİN, BİLGİ VE MATERYALLERİN DOĞRU, GÜVENİLİR, EKSİKSİZ, HATASIZ VEYA BELİRLİ BİR DONANIM VEYA YAZILIMA UYUMLU OLDUĞUNA DAİR HERHANGİ BİR BEYAN VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAZ. SOLIFE WEB SİTESİNİN VEYA SOLIFE WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SUNULAN ÜRÜNLERİ, HİZMETLERİ, SOLIFE BAĞIMSIZ SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN TEMSİLİ İÇERİKLERİNİ, ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALARINI, ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN İÇERİKLERİNİ, BİLGİ VE MATERYALLERİ KULLANMANIZ VEYA BUNLARA DAYANARAK HAREKET ETMENİZ DURUMUNDA, TÜM RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. YUKARIDAKİ HÜKÜMLERİN GENEL NİTELİĞİNİ KISITLAMAKSIZIN, SOLIFE AŞAĞIDAKİLERE YÖNELİK HERHANGİ BİR BEYAN VE TAAHHÜTTE BULUNMAZ: (A) SOLIFE BAĞIMSIZ SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN BEYANLARI, EYLEMLERİ VEYA İHMALLERİNE YÖNELİK; (B) SOLIFE WEB SİTESİNİN, ZAMANINDA SUNULMASI VEYA SOLIFE WEB SİTESİNE ERİŞİMİNİN KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE DEVAM ETTİRİLMESİ VEYA WEB SİTESİNİN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK; (C) KUSURLARIN VEYA HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNE YÖNELİK VEYA
 
(D) SOLIFE WEB SİTESİNİN VEYA SOLIFE WEB SİTESİNİN SUNULDUĞU SUNUCU VEYA AĞLARIN, GÜVENLİ OLDUĞUNA VEYA VİRÜS VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERİ TAŞIMADIĞINA YÖNELİK.
 
Yürürlükteki kanunlar, belirli zımni garantilere kısıtlama getirilmesine izin vermeyebilir; bu kanunlar sizin için geçerli olduğu ölçüde, yukarıdaki kısıtlamaların veya feragatlerin tamamı veya bir kısmı sizin için uygulanmayabilir, ve bu hususlara ilişkin ek haklara sahip olabilirsiniz.
 
SOLIFE WEB SİTESİ, bu Anlaşmayı ihlal eden veya anlaşmaya aykırı olan hataları, yanlışlıkları ve materyalleri içerebilir. Ayrıca, üçüncü taraflar, SOLIFE WEB SİTESİ üzerinde izinsiz değişiklikler yapabilir. Üçüncü tarafların SOLIFE WEB SİTESİ üzerinde herhangi bir izne tabi olmadan yaptığı değişiklikleri fark etmeniz durumunda, derhal durumu yazılı olarak bize bildirmelisiniz (“İletişim” bölümünden) ve söz konusu materyalleri ve URL'yi ve SOLIFE WEB SİTESİ üzerinde bu materyallerin bulunduğu konumu tarif etmelisiniz.
 
 
Mesuliyet Sınırlaması
SOLIFE, BAĞLI KURULUŞLARI VEYA SOLIFE’NİN VEYA BAĞLI KURULUŞLARININ İLGİLİ YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, PERSONELİ, TEMSİLCİLERİ, MÜMESSİLLERİ, LİSANS SAHİPLERİ VEYA TEDARİKÇİLERİ, WEB SİTESİNDEN KAYNAKLANAN VEYA BU ANLAŞMA İLE BAĞLANTILI DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ, ADLİ PARA CEZASI DOĞURAN, ÖZEL VEYA RİSK SEBEBİYLE OLUŞAN HASARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR VE AYRICA KAR KAYBINA İLİŞKİN HASARLARDAN, İŞ KAYBI VEYA İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASINDAN, KULLANIM OLANAKLARININ
 
KAYBEDİLMESİNDEN, VERİLERİN KAYBEDİLMESİNDEN, DİĞER MADDİ KAYIPLARDAN, SOLIFE WEB SİTESİNİ KULLANIRKEN TEMİN ETTİĞİNİZ BİLGİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANAMAMASINDAN KAYNAKLANAN HASARLARDAN (HERHANGİ BİR KISITLAMA OLMAKSIZIN BUNA, ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALARI VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN İÇERİKLERİNİ KULLANMANIZ VEYA KABUL ETMENİZLE BAĞLANTILI DURUMLAR DA DAHİLDİR) VEYA BU BİLGİLERİN, ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA İZİNSİZ ENGELLENMESİNDEN KAYNAKLANAN HASARLARDAN, SOLIFE VEYA SÖZ KONUSU TARAFA, SÖZ KONUSU HASAR VEYA ZARAR OLASILIĞI BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR SOLIFE, SUNUMLARINIZA İZİNSİZ ERİŞİLMESİ VEYA SUNUMLARINIZIN İZİNSİZ DEĞİŞTİRİLMESİNDEN, YAPILAN AKTARIMLARDAN VEYA ALINAN VEYA İLETİLEN VERİLERDEN VEYA GÖNDERİLEN VEYA ALINAN VEYA GÖNDERİLMEYEN VEYA ALINMAYAN HERHANGİ BİR MATERYAL VEYA VERİDEN DOLAYI SORUMLULUK KABUL ETMEZ. SOLIFE, HERHANGİ BİR TEHDİT EDİCİ, ONUR KIRICI, MÜSTEHCEN, SALDIRI NİTELİĞİNDEKİ VEYA YASAL OLMAYAN İÇERİKTEN VEYA BAŞKA BİR TARAFIN EYLEMLERİNDEN (HERHANGİ BİR KISITLAMA OLMAKSIZIN, SOLIFE BAĞIMSIZ SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN EYLEMLERİ DE BUNA DAHİLDİR) VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN, DİĞER TARAFLARIN FİKRİ MÜLKİYETİ, GİZLİLİĞİ VEYA DİĞER HAKLARINA YÖNELİK İHLALLERİNDEN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU DEĞİLDİR. HİÇBİR DURUMDA, SOLIFE’NİN SİZE KARŞI, BU ANLAŞMADAN, SOLIFE WEB SİTESİNDEN VEYA SOLIFE WEB SİTESİNİ KULLANMANIZDAN VEYA KULLANAMAMANIZDAN KAYNAKLANAN, BU ANLAŞMA İLE BAĞLANTILI OLAN HASARLAR, ZARARLAR VE DAVA HAKLARINA İLİŞKİN TOPLAM MESULİYETİ (İSTER SÖZLEŞME YOLUYLA, İSTER HAKSIZ MUAMELE VEYA DİĞER YOLLARLA ORTAYA ÇIKAN YÜKÜMLÜLÜKLER OLSUN), SOLIFE WEB SİTESİNE ERİŞMEK VE SİTEYİ KULLANMAK İÇİN ÖDEDİĞİNİZ MİKTARI (HERHANGİ BİR MİKTAR ÖDEMİŞ OLMANIZ DURUMUNDA) GEÇMEYECEKTİR.
 
Yürürlükteki kanunlar, belirli hususların kapsam dışı tutulmasına veya belirli hasarlara ilişkin kısıtlama getirilmesine izin vermeyebilir; bu kanunlar sizin için geçerli olduğu ölçüde, yukarıda belirtilen hariç tutulan hususlar veya kısıtlamaların tamamı veya bir kısmı sizin için uygulanmayabilir, ve bu hususlara ilişkin olarak ek haklara sahip olabilirsiniz. Örneğin bazı yargı alanlarında, bir web sitesi tedarikçisi, söz konusu tedarikçinin web sitesinin kullanılmasından veya söz konusu tedarikçinin ihmalinden kaynaklanan kişisel yaralanma veya ölüm durumlarını, kapsam dışı tutamaz veya bunlara ilişkin sorumluluğu sınırlandıramaz.
 
 
Tazminat
Yürürlükteki kanunlar altında yasaklanmış olan durumlar hariç olmak üzere, SOLIFE, Bağlı Şirketleri ve bunların ilgili yöneticileri, çalışanları, temsilcileri, lisans veren tarafları ve tedarikçilerini, aşağıdakilerden kaynaklanan veya aşağıdakilerle bağlantılı tüm iddia, suçlama, dava, talep, dava hakkı gerekçeleri ve diğer yasal işlemlerde (“İddialar”) savunacaksınız ve hiçbir şekilde bu durumlardan dolayı söz konusu taraflara bir sorumluluk yüklemeyecek ve bu tarafların zararlarını karşılayacaksınız: (a) SOLIFE WEB SİTESİNİ kullanmanız veya kullanamamanız veya SOLIFE WEB SİTESİNDE yer alan faaliyetleri kullanmanız veya kullanamamanızla ilişkili durumlar; (b) bu anlaşmanın veya SOLIFE’nin diğer şart, koşul veya politikalarının tarafınızca ihlal edildiği durumlar; (c) SOLIFE WEB SİTESİ üzerinden sağladığınız Paylaşımlar veya diğer materyaller (herhangi bir kısıtlama olmadan, bu Sunumlar veya diğer materyaller veya bunların kullanılmasının, üçüncü bir tarafın fikri mülkiyet hakkını, mahremiyetini veya diğer haklarını ihlal ettiği veya hasara uğrattığı durumlar da buna dahildir) veya (e) SOLIFE WEB SİTESİNİ ziyaret edenlerin, kullanıcıların, müşterilerin veya diğer üçüncü tarafların haklarını ihlal ettiğiniz durumlar. Yukarıda belirtilen durumlarda, talep üzerine, SOLIFE’nin, Bağlı Şirketlerinin ve ilgili yöneticiler, çalışanlar, personel, temsilciler, mümessiller, lisans sahipleri veya tedarikçilerinin, bu iddialar sonucu maruz kaldıkları hasar, zarar, maliyet, hüküm, ücret, ceza ve diğer maliyetleri karşılamayı kabul etmektesiniz (buna yasal ücretler ve mahkeme giderleri de dahildir).
 
 
Fesih ve Uygulama
Bu Anlaşma, sonlandırıldığı tarihe kadar yürürlükte kalacaktır. SOLIFE’nin, tamamen kendi takdiriyle, bu anlaşma metnine ve anlaşma ruhuna aykırı bir şekilde hareket ettiğinizi ve bu anlaşmayı ihlal ettiğinizi düşünmesi durumunda, (herhangi bir kısıtlama olmaksızın, yukarıda 4. Bölümde belirtilen davranış kurallarına uyulmaması da dahildir), SOLIFE’nin, yürürlükteki kanunlar kapsamındaki haklarını kullanmasına yönelik kısıtlamalara tabi olarak, SOLIFE Web SitesiNE erişimi veya siteyi kullanma hakkınızı askıya alabileceğini, kısıtlayabileceğini veya sonlandırabileceğini kabul etmektesiniz. Böyle bir fesih durumunda, SOLIFE WEB SİTESİNİ kullanma hakkınız derhal sona erecektir. SOLIFE Web SitesiNE erişiminizin veya bu siteyi kullanma hakkınızın askıya alınması, kısıtlanması veya sonlandırılmasının, önceden bir bildiri göndermeye gerek olmadan anında geçerlilik kazanacağını, SOLIFE’nin size verilen veya sizin kullanmakta olduğunuz bir kullanıcı adı ve/veya şifreyi ve aynı zamanda bununla bağlantılı tüm bilgileri ve dosyaları derhal devre dışı bırakabileceğini ve/veya bu bilgi veya dosyalara erişimi sonsuza kadar engelleyebileceğini kabul edersiniz. SOLIFE’nin, SOLIFE WEB SİTESİNE erişiminizi veya bu web sitesini kullanma hakkınızı veya bu tür bilgi veya dosyalara erişiminizi veya bunları kullanma hakkınızı askıya alması, kısıtlaması veya sonlandırması durumunda, size veya üçüncü bir tarafa karşı herhangi bir yükümlülüğü olmayacağını ve bu şekilde erişim ve kullanım hakkını askıya aldıktan, kısıtladıktan veya sonlandırdıktan sonra, SOLIFE’nin söz konusu bilgi veya dosyaları size temin etme yükümlülüğü olmayacağını kabul etmektesiniz. SOLIFE, bu anlaşmaya uygun hareket edilmesini sağlamak için gerekli veya uygun olduğunu düşündüğü adımlar atma hakkına sahiptir (buna, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, SOLIFE WEB SİTESİNİ kullanmanızla ilişkili yasal süreçle bağlantılı iddialar ve/veya üçüncü bir tarafın ileri sürdüğü ve SOLIFE Web Sitesini kullanmanızın yasal olmadığı veya söz konusu üçüncü tarafın haklarını ihlal ettiğine yönelik iddialar da dahildir). Bu anlaşmanın 1, 5-8 ve 11-22. bölümleri, anlaşma sona erdikten sonra da yürürlükte kalacaktır.
 
 
 
Telif Hakkı İhlaline ilişkin İddialar
Telif hakkı sahibiyseniz veya telif hakkı temsilcisi iseniz ve SOLIFE WEB SİTESİNDE yer alan materyallerin telif haklarınızı ihlal ettiğini iddia ediyorsanız, SOLIFE’ye aşağıdaki bilgileri içeren yazılı bir bildiri gönderebilirsiniz:
 
İhlal edildiği iddia edilen özel hakkın sahibi adına hareket etme yetkisine sahip kişinin imzası;
ihlal edildiği iddia edilen telif haklı işin tanımı veya tek bir çevrimiçi sitede birden fazla telif haklı iş tek bir bildiri ile gönderiliyorsa, bu sitede yer alan söz konusu işlerin bir listesi;
ihlale neden olduğu iddia edilen veya ihlale neden olan faaliyetin konusu olan ve kaldırılacak veya erişime engellenecek materyalin tanımlanması ve SOLIFE’nin söz konusu materyalin yerini belirlemesi için gerekli bilgiler (bildirinizin daha hızlı işleme alınabilmesi için, lütfen söz konusu web sayfasına veya verilerine ilişkin URL bağlantısını da belirtin);
SOLIFE’nin sizinle temasa geçebilmesi için gerekli bilgiler, örneğin adres, telefon numarası ve varsa eposta adresi; söz konusu materyalin şikayet edilen şekilde kullanımının, telif hakkı sahibi, temsilcisi veya kanunlar altında yasaklandığına dair dürüst görüşünüzü ifade ettiğiniz bir açıklama ve
Bildirideki bilgilerin doğru olduğuna ve yalan beyan cezasına tabi olduğuna ve ihlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etme yetkiniz olduğuna dair bir beyan.
 
 
Fikri mülkiyet haklarınızın ihlal edilip edilmediğini belirlemek çoğu zaman zordur ve SOLIFE ihlale neden olduğu iddia edilen materyali kaldırmadan önce ek bilgi talep edebilir. SOLIFE, ihlale neden olduğu ileri sürülen tarafa, iddiaları yanıtlaması için sizin eposta adresinizi verebilir. SOLIFE, SOLIFE WEB SİTESİNDE yer alan ve Türkiye Cumhuriyetindeki kanunlar kapsamında herhangi bir kişinin telif hakkını ihlal edebilecek olan materyali, söz konusu Bildiri eline geçtikten sonra kaldırma hakkına sahiptir. Bildiriler sitedeki “İletişim” bölümüne veya SO Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret Limited Şirketi Çeliktepe Mah. İsmet İnönü Cad. No:11/501 Kağıthane, İstanbul adresine gönderilmelidir.
 
 SOLIFE’nin fikri mülkiyet hakkının ihlali veya ihlaline yönelik tehditlerin söz konusu olması durumunda, SOLIFE’nin maruz kaldığı hasarlar sadece maddi tazminatla karşılanmayacaktır ve diğer yasal veya adil çözümlere ek olarak, SOLIFE, söz konusu ihlal veya ihlal tehdidine yönelik olarak ihtiyati tedbir için başvurma hakkına sahip olacaktır ve bunu yaparken, fiili hasarları ispat etmesi ve teminat veya diğer bir güvence vermesi gerekmeyecektir.
 
 
İleriye Dönük Beyanlar
SOLIFE WEB SİTESİNDE yer alan ve SOLIFE’ye, bağlı şirketlerine ve/veya yönetimine ilişkin olan ve geçmiş bilgilere dayanmayan beyanlar, “İleriye Yönelik Beyanlar” olarak kabul edilir. Bu ileriye yönelik beyanlar, yönetimin hazırladığı makul güncel varsayımları ve beklentileri esas alır. Bu ileriye yönelik beyanlar, fiili sonuçların, faaliyet seviyelerinin, SOLIFE’nin performansının ve başarılarının, söz konusu ileriye yönelik beyanlarda belirtilen veya ima edilen sonuçlardan önemli bir şekilde farklı olmasına neden olabilecek riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler içerir ve fiili sonuçların, yönetimin beklentilerinden, önemli bir düzeyde farklı olmayacağına ilişkin herhangi bir garanti verilmesi mümkün değildir. İleriye Yönelik Beyanları veya SOLIFE Web Sitesinde yer alan diğer beyanları güncelleme, revize etme veya eklemeler yapmaya yönelik hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmiyoruz.
 
 Geçerli Kanunlar; Anlaşmazlıkların Çözümlenmesi
Bu Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yönetilecektir. Bu Anlaşma ve SOLIFE WEB SİTESİNE erişiminizden veya SOLIFE WEB SİTESİNİ kullanımınızdan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar veya iddiaların İstanbul Merkez mahkemelerinde çözümleneceğini kabul ediyor ve işbu anlaşma ile söz konusu anlaşmazlık veya iddiaların, çözümlenmesi için bu yargı alanındaki mahkemelere taşınmasına izin veriyorsunuz.
 
 Muhtelif Hususlar
Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmü kanuna aykırı, geçersiz kabul edilirse veya herhangi bir nedenden dolayı bu hükmün uygulanması mümkün olmazsa, söz konusu hüküm, Anlaşmanın geri kalan hükümlerinden ayrılacak ve geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Bu Anlaşma, siz ve SOLIFE arasında bir ortaklık, ortak girişim, işveren-işçi ilişkisi, temsilcilik veya franchise veren-franchise alan ilişkisi yaratmaz. Bu Anlaşma altındaki haklarınızın veya yükümlülüklerinizin herhangi bir kısmını veya tamamını, önceden yazılı izin almadan, devredemez, temlik edemez veya alt lisans ile veremezsiniz. Taraflardan herhangi birinin, işbu anlaşma altındaki bir ihlal veya temerrüt durumundan feragat etmesi, daha önceki veya sonraki ihlal veya temerrüt durumlarından feragat edeceği anlamına gelmez. İşbu anlaşmada yer alan başlıklar, altyazılar veya bölüm başlıkları sadece kolaylık amacıyla verilmiş olup, hiçbir şekilde, anlaşmanın herhangi bir bölümünü veya hükmünü tanımlamaz veya açıklamaz. Bu Anlaşma, burada atıfta bulunulan ve buraya dahil edilmiş olan tüm anlaşma ve beyanlarla birlikte, siz ve SOLIFE arasında, bu konuyla ilgili olarak imzalanan anlaşmanın tamamını oluşturur ve aksi burada belirtilmedikçe, SOLIFE ile sizin aranızda, bu konuya ilişkin olarak, daha önce veya aynı anda yapılmış olan tüm sözlü veya yazılı anlaşma veya uzlaşmaların yerini alır. Size iletilecek bildiriler, SOLIFE’nin kararına göre, SOLIFE WEB SİTESİNDE yayınlanabilir bir bildiri yayınlayarak (veya bildiri için bir bağlantı adresi vererek) yapılabilir veya eposta yoluyla veya normal posta yoluyla iletilebilir. Herhangi bir kısıtlama olmadan, bu Anlaşmanın ve elektronik formatta iletilen herhangi bir bildirinin, basılı versiyonunun, orijinal olarak basılı formda üretilen be ve muhafaza edilen diğer iş belgeleri ve kayıtları ile aynı koşullara tabi olacak şekilde, adli veya idari süreçlerde, bu Anlaşma ile ilgili olarak kabul edilebileceğini onaylıyorsunuz.
 
 
 
Bu Anlaşma SO Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret Limited Şirketi’ne aittir. Tüm hakları saklıdır.

Sepetim 0

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.

Sepetinize ürün eklemek için şimdi alışveriş yapın.